Bankruptcy Tocardo Tidal Power

On October 9, 2019, Tocardo Tidal Power B.V. was declared bankrupt by the court. Mr. M.A. Le Belle of Rensen Lawyers has been appointed as liquidator.
In the coming weeks, the liquidator will talk to potential buyers.

In recent months, Tocardo has sought to acquire new projects in the Netherlands and in the United Kingdom. Zeeland Tidal Power was initiated with the aim of realizing 100 MW of tidal energy in the Delta works. To be able to build the second tidal installation in the Eastern Storm Surge barrier, a grant is needed from the Dutch Demonstration Energy and Climate Innovation (DEI) subsidy. Without this innovation grant the total costs for the development and construction of a second installation are too high. The United Kingdom is another potential market for Tocardo, but the long-running Brexit discussions have made the financing of tidal energy projects considerably more difficult.

In addition to acquire new projects, Tocardo has tried to find a partner that can support the company in the production of turbines and foundations and can also invest in the further development and roll-out of tidal energy. Although all efforts the liquidity position could not prevent the company filing for bankruptcy.

Faillissement Tocardo Tidal Power

Op 9 oktober 2019 is Tocardo Tidal Power B.V. door de Rechtbank te Alkmaar in staat van faillissement verklaard. Mr. M.A. Le Belle van Rensen Advocaten te Alkmaar is tot curator benoemd.De komende weken zal de curator in gesprek gaan met mogelijke potentiële kopers voor het gehele bedrijf of onderdelen daarvan.

De afgelopen maanden heeft Tocardo getracht om nieuwe projecten te verwerven in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Met Zeeuwse partners is Zeeland Tidal Power geïnitieerd met als doel 100 MW aan getijdenenergie te realiseren. Om de tweede Tocardo getijdeninstallatie in de Oosterscheldekering te kunnen bouwen is een aanvulling nodig vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subisdie. Deze is helaas niet toegekend, waarmee de totale kosten voor de ontwikkeling en bouw van een tweede installatie in de Oosterscheldekering te hoog worden. Een andere potentiële markt voor Tocardo blijft het Verenigd Koninkrijk, echter de al langlopende Brexit discussies hebben de financierbaarheid van getijdenenergie projecten fors bemoeilijkt.

Naast nieuwe projecten heeft Tocardo getracht een partner te vinden, welke het bedrijf kan ondersteunen op het gebied van productie van turbines en fundaties en tevens kan investeren in de doorontwikkeling en uitrol van getijdenenergie. Hoewel de gesprekken met  een aantal partijen nog gaande zijn, heeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van Tocardo ertoe geleid dat het niet meer mogelijk is gebleken om een faillissement van Tocardo Tidal Power B.V. te voorkomen.

Zeeland Tidal Power presenteert ambassadeur Ben de Reu

We kunnen laten zien dat het water een belangrijke energiebron is. Ik ben ervan overtuigd dat getijdenenergie een belangrijke rol heeft in de toekomstige duurzame energiemix, aldus Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland.

Voor het jaar 2025 heeft “Zeeland Tidal Power” de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. Het samenwerkingsverband “Zeeland Tidal Power” bestaat uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie ook zo goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. Met deze samenwerking wordt tevens de lokale maakindrustrie gestimuleerd. Daarnaast bereiken we hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 megawatt kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Zeeland Tidal Power presenteert ambassadeur Jaap Bond

Ik ben er trots op dat een bedrijf uit de Kop van Noord-Holland nationaal én internationaal van grote betekenis is voor de energietransitie, aldus Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland.


Voor het jaar 2025 heeft “Zeeland Tidal Power” de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. Het samenwerkingsverband “Zeeland Tidal Power” bestaat uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie ook zo goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. Met deze samenwerking wordt tevens de lokale maakindrustrie gestimuleerd. Daarnaast bereiken we hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 megawatt kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

100.000 Zeeuwse huishoudens voorzien van duurzame stroom

Voor het jaar 2025 heeft “Zeeland Tidal Power” de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. Het samenwerkingsverband “Zeeland Tidal Power” bestaat uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

Energie uit Water
Energie uit getijden is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde export- potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Unieke positie Zeeland
In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie ook zo goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. Met deze samenwerking wordt tevens de lokale maakindrustrie gestimuleerd. Daarnaast bereiken we hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 megawatt kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Zeeland Tidal Power
Voor en door Zeeuwen, dat spreekt Istimewa aan. Istimewa voert momenteel ook de onderhouds-werkzaamheden uit aan de kering op “Electrical & Instrumentation” gebied, dus het bedrijf voelt zich verbonden aan de Oosterscheldekering. Ook het duurzame karakter en de connectie met Water en Energie is voor ons een reden om aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband. Wij streven naar een duurzame wereld. Van kering naar energiecentrale, uw energie komt uit ons Zeeuwse water! De staalbouwer Hillebrand heeft als core business one off complexe staalconstructies bouwen voor infrastructurele projecten en offshore constructies. Veelal spraakmakende projecten op het scheidingsvlak tussen land en water. Commercieel manager Harm Wattel is verheugd om de opgedane kennis en ervaring van de getijdencentrale in Roompot 8 te kunnen gebruiken in de 100 megawatt ambitie. Het Zeeuwse bedrijf heeft uitgebreide kennis en ervaring met het fabriceren en monteren van hoogwaardige staalconstructies & installaties. De ambitie van 100 megawatt gespreid over de komende jaren zal direct resulteren in werkzaamheden voor de vestigingen Middelburg en Vlissingen, door de ligging aan (open)vaarwater worden de getijdencentrales over water getransporteerd en geïnstalleerd.
Frank Verhagen, CEO van PZEM is trots op de intentie tot samenwerking, verenigd in ‘Zeeland Tidal Power’, omdat dit aansluit bij onze ambitie. “PZEM neemt de duurzaam opgewekte energie uit de turbine af via een zogenoemde Power Purchase Agreement, een PPA. Een PPA is een belangrijke overeenkomst, omdat de houder van de PPA, PZEM is dit geval, garant staat voor afname van de hernieuwbare energie en het balanceren van de voorspelbare productie van de getijdencentrales. Op deze manier draagt PZEM bij aan het realiseren van de doelstellingen in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening, een ambitie die ons past. ”

Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie, is ook enthousiast over de plannen van “Zeeland Tidal Power. “Wij leveren met ons product DELTA Puur Zeeuws Groen groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. De stroom uit de huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering zit daar al in. We bouwen het aandeel getijdenstroom in DELTA Puur Zeeuws Groen graag verder uit. Niets is zo Zeeuws als stroom opwekken met het water dat ons omringt. Het past uitstekend bij onze Zeeuwse identiteit.”

Tocardo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een degelijke getijdentechnologie en is klaar voor de verdere uitrol met deze partners. “Sinds 2016 draait een eerste getijdencentrale in de Oosterschelde. In de afgelopen twee jaar is er een uitgebreide monitoring verricht in de Oosterschelde, hierbij is gekeken naar omgevingseffecten op bodembescherming, de impact op de Oosterscheldekering, stroming-reductie, zandhonger en ecologie. De resultaten zijn zeer positief. Van bescherming tegen water tot het halen van energie uit water – het beste van twee werelden komt hier bijeen”, aldus Hans van Breugel, CEO van Tocardo.

Exportpotentie en overheid Door de kennisopbouw in Nederland te vergroten wordt het fundament gelegd voor grootschalige export. Om de 100.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzame stroom uit getijdenergie is de steun van de overheid essentieel. Een ringfenced SDE met een specifieke innovatiesubsidie voor de 100 MW getijdenstroom is daarin een belangrijk instrument. Met deze eerste stap vanuit de overheid gezet, kan Zeeland Tidal Power zich richting de financiers en investeerders sterker profileren.

Voor een volledige uitrol van het 100 MW plan zal het samenwerkingsverband afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit 100 MW plan, te allen tijde rekening houdend met de primaire taak  van de Deltawerken, is daarin een eerste prioriteit.

Tocardo presenteert ambassadeur Marjan Minnesma

Nederlanders hoeven de wereld nooit uit te leggen dat ze verstand hebben van water. Toch is getijdenenergie nog relatief onbekend. Dat dit moet veranderen is dé missie van onze nieuwe ambassadeur.

Met trots kondigen wij aan dat Marjan Minnesma onze ambasseur is geworden, directeur van Urgenda, de actie-organisatie met de naam die een samenvoeging is van de woorden ‘urgent’ en ‘agenda’. Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Getijdenstroom is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde potentie. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de exacte voorspelbaarheid van de groene energie die opgewekt wordt.

Tocardo Tidal Power uit het Noord-Hollandse Den Oever loopt voorop met deze innovatieve technologie en is klaar voor het leveren van standaard en schaalbare totaaloplossingen voor het opwekken van duurzame energie uit getij. Deze extra vorm van schone energie uit water is bovendien een zeer noodzakelijke toevoeging als we de klimaatdoelstellingen willen behalen.

Over Marjan Minnesma
Opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof en ontwikkelde Marjan zich in de eerste decennia van de 21e eeuw tot een van de boegbeelden van het streven naar een energie-transitie in Nederland. Deze energieke netwerker heeft haar werkervaring opgedaan bij onder meer Greenpeace, Novem, het Instituut voor Milieuvraagstukken in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

 

Groene energie uit getij

Nederland heeft een technologische voorsprong in het opwekken van groene energie uit getij; investeert u mee in dit stukje Hollands Glorie?

Tocardo sign up to test 20-year T2 tidal array at EMEC

Edinburgh, 24th of February, Tocardo has signed up to demonstrate a 20 year pre-commercial array at the European Marine Energy Centre (EMEC) in Orkney.